• 10 قول بزرگ ایلان ماسک برای تسلا در سال 2020

    10 قول بزرگ ایلان ماسک برای تسلا در سال 2020 10 قول بزرگ ایلان ماسک برای تسلا در سال 2020 : ایلان ماسک به خاطر پیش بینی ها و ایده های جسورانه اش مشهور است و او همیشه در مورد برنامه های آینده صحبت می کند: از تولید اتومبیل های تسلا در سال های آینده […]