• میزبان بودن تلگرام برای تبلیغات از سال 2021

    میزبان بودن تلگرام برای تبلیغات از سال 2021 میزبان بودن تلگرام برای تبلیغات از سال 2021 : مدیرعامل تلگرام از اضافه شدن تبلیغات به این پیام رسان ها در سال جدید خبر داد. تلگرام برای درآمدزایی برخی از ویژگی ها را نیز در ازای دریافت پول به کاربران ارائه می دهد. تلگرام رسماً در بیانیه […]