• بهترین بازی های اکشن برای کامپیوترهای ضعیف

    بهترین بازی های اکشن برای کامپیوترهای ضعیف بهترین بازی های اکشن برای کامپیوترهای ضعیف :می توان نسل هشتم را اوج ظهور بازی های اکشن چند نفره اول شخص نامید ، می پرسید چرا؟ کافی است نگاهی به عناوین کوچک و بزرگ منتشر شده در این نسل بیندازید تا ببینید این ژانر تا چه اندازه پررنگ […]