• افزایش سرعت گوشی کند و قدیمی اندروید

    افزایش سرعت گوشی کند و قدیمی اندروید افزایش سرعت گوشی کند و قدیمی اندروید :دقت کنیدکه هرچقدر برنامه ها و بازی های بیشتری روی گوشی نصب باشند، فشار روی قطعات سخت افزاری دستگاه بیشتر می‌شود و این امر باعث کاهش محسوس تر سرعت عملکرد دستگاه خواهد شد.موبایل30 همراه باشید.   بنابراین سعی کنید تمام برنامه […]