• آموزش رفع مشکل آنتن گوشی

    آموزش رفع مشکل آنتن گوشی آموزش رفع مشکل آنتن گوشی : در بسیاری موارد پس از ضربه خوردن گوشی و یا بدون هیچ دلیل خاصی آنتن گوشی می پرد و یا ضعیف می شود. این به این معنی است که سیم کارت موجود در گوشی نمی تواند از پوشش شبکه ای استفاده کند. زمانی که […]