• آشنایی با قطعات موبایل

    آشنایی با قطعات موبایل آشنایی با قطعات موبایل : علایم الکترونیکی بعنوان نشانه در مدارات الکترونیکی استفاده می شوند. از این علایم در زمانهای ساخت و تست مدار و بعد از آن در تعمیرات استفاده می کنیم . این قطعات را با استفاده از نقشه در اختیار، روی مدار پیاده سازی می کنید و برای […]
  • تعویض شیشه (Glass) صفحه نمایش iPhone x

    تعویض شیشه (Glass) صفحه نمایش iPhone x تعویض شیشه (Glass) صفحه نمایش iPhone x :شما چقدر زمان نیاز دارید تا بتوانید شیشه (Glass) را تعویض کنید و چه مقدار در این کار موفق خواهید بود؟ اینکه بشود شیشه (Glass) شکسته ی یک صفحه نمایش را عوض کرد یک امتیاز بزرگ برای یک کارخانه به حساب […]