• آیا 5G برای انسان و محیط زیست خطرناک است؟

    آیا 5G برای انسان و محیط زیست خطرناک است؟ آیا 5G برای انسان و محیط زیست خطرناک است؟ در حال حاضر ، شبکه تلفن همراه نسل پنجم یا 5G در بسیاری از نقاط جهان بسیار سریع راه اندازی شده است ، اما با معرفی نسل جدید اینترنت ، دانشمندان و پزشکان نگرانی خود را در […]