• تلگرام با قابلیت حذف خودکار پیام‌ها

    تلگرام با قابلیت حذف خودکار پیام‌ها تلگرام با قابلیت حذف خودکار پیام‌ها : تلگرام با ویژگی های جدیدی مانند حذف خودکار پیام ها برای همه چت ها ، تاریخ انقضا برای پیوندهای دعوت و ویژگی «Broadcast Groups» برای گروه هایی با تعداد نامحدود اعضا ، به روز می شود. حذف خودکار پیام‌ها در تلگرام از […]