• متاورس چیست و چه ویژگی‌ها و کابردهایی دارد؟

    متاورس چیست و چه ویژگی‌ها و کابردهایی دارد؟ متاورس چیست و چه ویژگی‌ها و کابردهایی دارد؟ واژه متاورس در حال حاضر معنای دقیقی ندارد. چیزی در جایی وجود ندارد که انگشتمان را به‌سمتش بگیریم و آن را متاورس بنامیم. معنی و مصادیق این واژه در حال حاضر در دنیای فناوری به دست افراد جاه‌طلب و […]