• جلوگیری از مصرف دیتای اپلیکیشن های اندروید

    جلوگیری از مصرف دیتای اپلیکیشن های اندروید : البته هیچ یک از ما دوست نداریم بسته اینترنت ما در مدت زمان کوتاهی تمام شود و مجددا با پرداخت هزینه ای بسته جدیدی خریداری کنیم. یکی از راه های کاهش استفاده از اینترنت تلفن همراه جلوگیری از دسترسی برنامه ها به آن است. در این راستا […]