• ۵ بازی برتری که داستانشان از کتاب ارباب حلقه‌ها گرفته شده

    ۵ بازی برتری که داستانشان از کتاب ارباب حلقه‌ها گرفته شده ۵ بازی برتری که داستانشان از کتاب ارباب حلقه‌ها گرفته شده :خوانندگان جوان‌تر شاید فکر کنند این سری در سال‌های اخیر فقط درباره دوستی با اُرک‌ها باشد یا برای آن‌هایی که کمی خاطرات قدیمی‌تری دارند، درباره بازی‌های سبک استراتژی هم‌زمانی که قدردانی زیادی از […]