• تعویض شیشه (Glass) صفحه نمایش iPhone x

    تعویض شیشه (Glass) صفحه نمایش iPhone x تعویض شیشه (Glass) صفحه نمایش iPhone x :شما چقدر زمان نیاز دارید تا بتوانید شیشه (Glass) را تعویض کنید و چه مقدار در این کار موفق خواهید بود؟ اینکه بشود شیشه (Glass) شکسته ی یک صفحه نمایش را عوض کرد یک امتیاز بزرگ برای یک کارخانه به حساب […]