• حقایق جالب درمورد ماه | رازهایی درباره همراه زمین

    حقایق جالب درمورد ماه | رازهایی درباره همراه زمین حقایق جالب درمورد ماه | رازهایی درباره همراه زمین : ماه همراه همیشگی زمین و ساده‌ترین شیء آسمانی برای شناسایی در آسمان شب است. ریتم فازهای ماه بشر را برای هزاران سال راهنمایی کرده؛ برای مثال، ماه‌های تقویم تقریبا برابر با زمان بین دو ماه کامل […]